Minel er Great Place to Work-sertifisert! 

Trygge og fornøyde medarbeidere skaper både gode jobber og godt arbeidsmiljø. I 2023 valgte Minel å utføre en medarbeiderundersøkelse gjennom Great Place to Work. Målet var å få innsikt i hvordan medarbeiderne ser på Minel, og hvilke forbedringspotensial som finnes.

Resultatene gikk over all forventning, med en score på 79% i snitt på alle påstander som ble stilt i undersøkelsen – og hele 88% som mener at Minel, med alt tatt i betraktning, er et flott sted å arbeide. 

– Dette er første gangen vi har utført en slik undersøkelse for alle selskapene i konsernet, og vi kommuniserte internt at dette er en gyllen mulighet for medarbeidernes til å påvirke og fortelle hva som ikke fungerer så bra, helt anonymt – man skal bli hørt. Så vi ble positivt overrasket over at vi hadde så gode resultater at vi ble Great Place to Work-sertifisert allerede i vårt første år, sier markedsansvarlig Mette Østrem Kristiansen i Minel. 

Alt fra konsern til medlemsbedrifter ble spurt i undersøkelsen.

Menneskene i Minel er den viktigste ressursen

For å levere gode jobber er vi helt avhengige av å ha de rette menneskene. I dagens arbeidsmarked er det høy konkurranse om de beste folkene, og nettopp derfor er et godt arbeidsmiljø, med gode utviklingsmuligheter, viktig for å holde på dem. Denne sertifiseringen er et bevis på at Minel jobber aktivt mot å bli en bedre arbeidsplass. 

– Vi mener verdien ligger i innsikten vi har fått. Hos oss er menneskene den viktigste ressursen, og vi er helt avhengige av å beholde de gode folka. Derfor prøver vi å legge til rette for at de ansatte skal kunne utvikle seg og lære mer – det har også med trivsel å gjøre, og ivaretagelse av de ansatte, sier Kristiansen. 

Great Place to Work er en global virksomhet for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Ved å bli sertifisert som en Great Place to Work-bedrift bygger du stolthet internt, og ikke minst får du et bevis på at du er en attraktiv arbeidsplass hos alt fra leverandører til samarbeidspartnere og medlemsbedrifter. 

I kåringen scoret Minel høyt på både troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og kameratskap. Et av parameterne var rettferdig behandling og likeverd uavhengig av kjønn, legning og stilling, som bekreftes av en oppslutning på 90-95%. 

Lik behandling og rettferdighet er viktige prinsipper for et godt arbeidsklima.

Frihet under ansvar gir mestringsfølelse

Kristiansen understreker at de er veldig opptatt av videreutvikling. Hos Minel får man alltid gode muligheter for kursing og fagutvikling.

– Man er aldri ferdig utlært, og vi har sagt at vi skal satse på talentene våre. De som virkelig brenner for noe, skal få utvikle seg og jobbe seg gode. Det er viktig for å beholde de gode folka. Vi synes frihet under ansvar er viktig som et ledd i denne utviklingen, og opplever at dette etterleves i bedriftene våre. 

I kåringen kom det også frem at lærlinger og nyansatte har veldige gode opplevelser i møte med Minel – hele 89% mener at man blir godt tatt imot som ny. 

Kameratskap er viktig for arbeidsmiljøet, og legger føringen for hvordan vi forholder oss til hverandre.

– Vi er avhengige av lærlingene, det er de som skal drive faget vårt videre. Det betyr at vi alltid har mange unge hos oss, som gjerne jobber med de eldre elektrikerne som har litt flere år på baken. De deler av sin erfaring, og er med på å skape et arbeidsmiljø med høy trivsel på tvers av alder. Som lærling får du én person å forholde seg til, med varierte oppgaver og en opplæringsplan som er i tråd med retningslinjene fra opplæringskontoret. Vi ønsker at lærlingene skal være innom de fleste områder de kan jobbe innenfor, slik at de skal føle seg trygge når de etter hvert skal jobbe som selvstendige elektrikere, sier Kristiansen. 

Great Place to Work-undersøkelsen gikk også på de spesifikke bedriftene innunder Minel. Hvert enkelt datterselskap skal finne et par forbedringsområder i kjølvannet av undersøkelsen som det skal jobbes med i 2024.

– Vi skal bruke innsikten til å bli en enda bedre arbeidsplass for de ansatte. Årets resultater var helt strålende, og det at vi gjennomfører en slik undersøkelse bidrar til at de ansatte ser at deres trivsel er viktig for oss, avslutter Kristiansen.

Vil du jobbe hos Minel?

Vi er alltid på leting etter flinke folk! Se hvilke stillinger vi har ledige.