RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) ble først innført i EU i 2003, med formål å begrense bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Over tid har dette direktivet hatt stor betydning for å redusere miljøskadelige avfall, og ikke minst lavere eksponering av skadelige stoffer for mennesker og natur.

Med utviklingen innen teknologi og økt fokus på bærekraft, har det nå blitt nødvendig å vurdere både gradvis og full utskiftning av gamle lyskilder for å møte dagens og fremtidens miljøutfordringer.

Moderne belysning er ikke bare godt for miljøet, det er også positivt for de ansatte.

Hva er RoHS – og hvorfor må du forholde deg til det?

RoHS-direktivet setter grenser for seks farlige stoffer: bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB), og polybromerte difenyletere (PBDE). Målet er å beskytte menneskers helse og miljøet ved å redusere disse stoffene i elektroniske produkter, noe som også fremmer gjenvinning og bærekraftig håndtering av avfall.

I gamle lysrør, som brukes i majoriteten av norske bedriftsbygg, finner man kvikksølv. Når de siste lysrørene blir utsolgt hos grossisten, vil du ikke lenger få tak i dem. Du må med andre ord ha en plan for hvordan du vil få korrekt og god belysning i bygget ditt, men spørsmålet er når. 

Ved å bytte ut eksisterende belysning får du oppdaterte armaturer, med ny produktgaranti.

Hva skjer når du gradvis bytter ut lyskildene?

Dersom du har flere gamle lysrør igjen, kan du selvsagt velge å avvente bytte av belysning til disse er brukt opp. I tillegg gir det deg bedre tid til å tilpasse deg nye krav, finne alternative materialer og teknologi, og integrere bærekraftige løsninger uten å pådra seg store økonomiske belastninger på kort sikt.

Utfordringen her er hva som skjer når det først er tomt for lysrør hos grossisten. Da har du ikke en back-up-løsning, og du vil måtte finne LED-lysrør som erstatning. Dessverre er ikke dette alltid den optimale løsningen – ja, du får energibesparelser, men lysstyrken kan bli lavere siden armaturen kan ha komponenter som ikke brukes. 

Dette er en av mange grunner til at mange velger full utskiftning – men først etter de har brukt opp eksisterende lysrør. 

Hva kan du forvente om du bytter ut alle lyskildene med nye armaturer?

Mange velger også å bytte ut alle, eller flere av lyskildene med nye armaturer med en gang. Det kan gi en høyere initialkostnad, men det går også an å ta en eller flere armaturer om gangen – da sparer du penger der det trekker mest strøm, og du får også ny, oppdatert belysning som er mye mer fleksibel.

Blant fordelene er:

  • Umiddelbare miljøfordeler: Rask eliminering av farlige stoffer, og ikke minst får du bedre belysning – som igjen gir bedre arbeidsmiljø.
  • Lar deg kombinere med lysstyring, som vil gi besparelser over tid. 
  • LED-lysrør- eller -pærer er 90% mer energibesparende enn halogenalternativet. 
  • Moderne armaturer har også nye, oppdaterte komponenter, som ofte resulterer i mindre service. 
  • Ny produktgaranti medfølger på alle nye armaturer.

Du kan ta utskiftningen i eget tempo - men husk at det blir vanskeligere å få tak i gamle lysrør fra grossistene.

Hva bør du som bedriftsleder gjøre?

For bedrifter som fortsatt bruker gamle lyskilder, er det viktig å vurdere følgende tiltak:

  1. Evaluere nåværende bruk: Kartlegg hvilke typer farlige lyskilder som er i bruk, og hvilke stoffer de inneholder.
  2. Lag en utskiftningsplan: Basert på forståelsen av både gradvis og full utskiftning, lag en plan som er økonomisk og operasjonelt bærekraftig. Dette kan gjerne gjøres med en Minel-elektriker med ekspertise på området. 
  3. Snakk med ekspertene: Hør med våre elektrikere, eller bransjekollegaer, om hvilke tiltak de har gjort, og hva som har gitt best utslag for miljø og lommebok. 
  4. Overvåk regelverksendringer: Hold deg oppdatert på endringer i RoHS-regelverket for å sikre kontinuerlig compliance.

Enten du velger full eller gradvis utskiftning av farlige lyskilder avhenger av flere faktorer, inkludert bedriftens størrelse, hvor mange ressurser du har og hvorvidt du raskt kan tilpasse deg nye reguleringer. 

Det kan være vanskelig å velge riktig plan – men det er nettopp derfor våre elektrikere er parate. Vi har god kjennskap til RoHS-direktivet og de mange ulike måtene man kan tilnærme seg utbytteprosessen, og bistår gjerne med rådgivning til deg som har behov for det.

Relaterte artikler