For å øke rekkevidden har moderne elbiler kraftige batterier, og kraftige batterier trenger mye strøm for å lades raskt og effektivt. Dette tar nye elbilladere og laderoboter høyde for. 

De nyeste variantene er stilrene, og fine å se på - i tillegg er de fullstappet med teknologi. I det øverste sjiktet finner du elbilladere som automatisk tilpasser seg elbilen din, og lader med så høy effekt som din bil klarer å håndtere. Alt går av seg selv. Det eneste du må huske er å koble til kontakten før du går inn i huset.

Ikke bare rask lading, men smart lading

Å lade elbilen med vanlig stikkontakt er kun tillatt som en midlertidig løsning, og selv da finnes det strenge regler for kursen og sikringen som brukes. Elbileiere trenger derfor en dedikert ladestasjon der de parkerer bilen. 

Disse ladestasjonene monteres av autoriserte elektrikere, som sørger for at kurs og kabler kan håndtere den høye effekten ladestasjonen trekker. Likevel er det en nokså vanlig praksis å sette en sikkerhetsbegrensning på kursen til elbilladeren, som reduserer maksimal effekt. 

Årsaken er å hindre at husstandens totale strømforbruk overgår det el-anlegget er dimensjonert for.

Velg en smartere ladeløsning

Vi tilbyr elbilladere fra flere ulike produsenter. Hos oss får du også elbillader til pakkepris - ta kontakt om du vil få et uforpliktende tilbud.

Maksimal effekt uten å ta sikringen

Blir totalforbruket for høyt går hovedsikringen, og strømmen blir borte i hele boligen. Det kan for eksempel skje på ettermiddagen, når bilen står til lading samtidig som vaskemaskinen går og platetoppen skrus på for å lage middag.

En løsning er som nevnt en sikkerhetsbegrensing på laderen, men her finnes det bedre alternativer. Noen produsenter tilbyr såkalte equalizers, som kobles til i sikringsskapet ditt.

Denne overvåker det øvrige strømforbruket i boligen, og sender resten av tilgengelig kapasitet til laderen. Når strømforbruket ellers i huset er høyt, begrenses ladingen. Når strømforbruket synker igjen, sendes mer kapasitet til laderen.

På denne måten kan man alltid lade med den maksimale effekten boligens el-anlegg tåler der og da. Det er den mest effektive måten å lade på, uten risikoen for å overbelaste el-anlegget og ta sikringen. Les mer om hvordan du lader elbilen raskest mulig her.

Lading når strømmen er billigst

Slik teknologi lar deg ikke bare maksimere ladeeffekten i sanntid, du kan også bruke den til å balansere strømforbruket ditt. Sagt enklere, du kan be elbilladeren om å lade bilen når strømmen er billig. 

Vinteren 2021/ 22 har vist oss hvor store svingninger som kan oppstå i strømmarkedet, og hvor høyt prisen til tider kan gå. på grunn av de nye automatiske strømmålerne (AMS) kan strømleverandører nå tilby avtaler med flytende priser. Prisen kan beregnes helt ned til timesbasis, og dermed blir det mye penger å spare på å gjøre strømkrevende oppgaver når prisen er lav. 

Elbillading er et godt eksempel på en oppgave som krever strøm. Derfor er smart lading et av grepene man kan gjøre som vil ha størst utslag på strømregningen.

Selv med rekordhøye strømpriser er elbilen vesentlig rimeligere per kilometer enn en fossilbil. Likevel er det ingen grunn til å betale mer enn nødvendig. Smart lading er dessuten mer miljøvennlig, da man belaster strømnettet mindre. Ved å gjøre eget forbruk mer fornuftig er du dermed med på å begrense behovet for importert kraft fra ikke-fornybare kilder.

Relaterte artikler