Et overspenningsvern er en enhet som sitter i sikringsskapet og som beskytter strømnettet ditt mot plutselige spenningsendringer, som for eksempel ved tordenvær.

Overspenningsvern skal beskytte apparater og utstyr koblet til det elektriske anlegget mot skader ved bl.a. lynnedslag. Elektronisk utstyr som PC-er, rutere, kjøleskap, frysere, nettbrett, mobiler og liknende er spesielt sårbare for skader fra overspenning.

Men det er ikke alle som har overspenningsvern installert. Det ble innført et absolutt krav til installasjon av overspenningsvern i alle nye elektriske anlegg fra og med 2012. Reglene kom allerede i 2010 men «gamle» regler kunne benyttes ut 2011. Stadig mer bruk av elektronisk utstyr øker både risiko, sårbarhet og kostnader ved skade, derfor kom dette påbudet.

Hus i tordenvær

Et overspenningsvern sitter i sikringsskapet og beskytter strømnettet ditt mot plutselige spenningsendringer, som for eksempel ved tordenvær. Foto: Eaton.

Slik kan du sjekke om du har overspenningsvern installert

Se bildet i artikkelen. Se etter en slik enhet i sikringsskapet hvis du er usikker på om du har overspenningsvern. Overspenningsvern er plassert i sikringsskapet inne i boligen eller i tilknytningsskapet på utsiden av huset. De har små vindu som skal være grønne når alt er i orden, og svarte eller røde om de må skiftes. 

Overspenningsvernet som sitter i sikringsskapet kalles «Grovvern». Det finnes også noe som kalles «Mellomvern» - også det sitter i sikringsskapet. Mellomvernet skal fange opp eventuelle rester av overspenningen som slipper forbi grovvernet. Det kan også monteres et «Finvern» som plugges i stikkontakten der du har sårbar eller kostbar elektronikk tilkoblet. Finvernet vil imidlertid ikke ha noen effekt dersom du ikke har et grovvern installert.

overspenningsvern

Se etter en slik enhet i sikringsskapet hvis du er usikker på om du har overspenningsvern. Foto: Eaton 

Overspenningsvern bør sjekkes jevnlig

Sjekk overspenningsvern minst en gang i året, og spesielt etter tordenvær. Om en av modulene er «oppbrukt» vil anlegget ikke lenger være beskyttet, og da må modulen byttes. Du kan også oppleve at sikringene går uten grunn. Du må få hjelp av en elektriker til å bytte modulene. Dette er ikke noe du kan gjøre selv.

I tillegg til å beskytte anlegget ditt mot skader som følge av lynnedslag i nærheten, beskytter det også mot overspenninger som oppstår når nettselskapet foretar ut- og innkoblinger ved for eksempel arbeid.

Relaterte artikler