I 2021 ble det solgt mer enn 110 000 nye elbiler i Norge. Nordmenn er suverent mest interessert i å kjøre elektrisk. Tallene for 2021 viser at elbilandelen av nybilsalget landet på hele 64 %. Hele 8 av 10 privatpersoner velger elektrisk når de skal kjøpe ny bil.

Med denne veksten kommer også behovet for kunnskap. Det er nemlig ikke så enkelt som å plugge bilen i stikkontakten hjemme.

Skal du lade elbilen hjemme? Ta kontakt med din Minel-elektriker.

elbil hvit bil

Sørg for trygg og effektiv lading med en hjemmelader.

Hva er kravene til hjemmelading av elbil?

For å kunne lade elbilen fast ved egen bolig, må anlegget tilfredsstille forskriften for elektrisk lavspenningsanlegg satt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er fortsatt mange som ikke har satt seg inn i reglene, men det finnes i grunn to løsninger for deg som vil lade lovlig og trygt hjemme.

Vegglader er det tryggeste alternativet

Den anbefalte løsningen er å montere en vegglader, enten med eller uten Type 2-kontakt. Dette er standardkontakten, og her kan du bruke ladekabelen som fulgte med da du kjøpte elbilen.

Fordelene med en vegglader er dessuten flere enn at det er det tryggeste valget. De tillater mye høyere effekt, faktisk opp til hele 22 kW. Det betyr at bilen din får «full tank» mye fortere.

elbil ladestasjon ute

Få full tank med en hjemmelader.

Strenge krav ved bruk av stikkontakt

Den andre løsningen er å bruke vanlig stikkontakt, men det er viktige regler knyttet til dette. Du må nemlig ha en egen kurs som er sikret med en jordfeilbryter type B, og det er ikke tillatt med sikring over 10 A. Ladeeffekten begrenser seg dermed til maks 2,2 kW, noe som gir lang ladetid.

Husk at vanlige stikkontakter ikke er laget for langvarig belastning over 10 A, og det kan i verste fall oppstå varmegang og brann.

Vegglader til elbil gir kontroll på forbruket

Det er naturligvis ikke gratis å lade bilen hjemme, og det er heller ikke spesielt bra for det elektriske anlegget ditt hvis belastningen blir for stor. På ettermiddagen skal man blant annet lage mat og vaske klær, og den totale belastningen kan bli stor hvis du legger til lading av elbilen.

Flere veggladere har såkalt dynamisk energistyring, hvilket innebærer at laderen gir effekt tilpasset det totale forbruket til el-anlegget ditt. Med tanke på at inntoget av AMS-strømmålere kan gi prisdifferensiering på strøm, vil det bli ekstra viktig å kunne legge ladingen av elbilen til et prisgunstig tidspunkt. 

lading av elbil

Elbilladeren kan monteres på hus- eller garasjeveggen, eller ved garasjen.

Går du med tanker om å bytte ut en eller flere av bilene med en elektrisk variant, bør du altså velge å installere en vegglader samtidig. Din Minel-elektriker hjelper deg med monteringen, så du kan lade bilen trygt hjemme.