NHO Elektro, Elektroforeningen EFO og Lyskultur kunne i mars 2023 estimere at det er installert hele 10 millioner operative lysstoffrørarmaturer i Norge

Med andre ord er det mange næringsbygg i landet som rammes av RoHS-direktivet, som står for Restriction of Hazardous Substances. Målet er å fase ut bruk av giftige kjemikalier, som er både miljø- og helseskadelig.

De gamle lysstoffrørene må nå byttes ut.

Hvordan starte utfasingen av lysstoffrør?

Mange bedrifter står nå overfor en av de større utskiftningene når det kommer til belysning. Heldigvis finnes det alternativer for alle lommebøker når det kommer til overgangen til LED-belysning.

Den enkleste varianten er å bytte de tradisjonelle lysstoffrørene med LED-lysrør, men det fungerer ikke alltid optimalt. Det vil selvsagt gi energibesparing, men du kan få lavere lysstyrke siden armaturen kan ha komponenter som ikke brukes. Det anbefales dermed å velge løsninger som gir deg både energibesparelse og lang levetid på belysningen – og da velger mange å bytte ut hele armaturen. 

Her er de tre alternativene norske bedriftseiere og eiendomsbesittere nå står overfor:

  1. Bytt hele armaturen. 
  2. Bytt både lyskilde og ballast, og behold selve armaturen og optikken. Kort forklart lar det deg bygge om eksisterende armaturer.
  3. Velg LED-lysrør som erstatter de gamle rørene, og behold lampen.

Flere velger også å kombinere de nye lyskildene med smarte lysstyringssystemer. Det vil gi ytterligere reduksjon av energiforbruket, og ikke minst åpne for bedre og mer funksjonell bruk av fasilitetene. Du kan eksempelvis planlegge når belysningen skal slås på, og velge ulike lysstyrker på bestemte tider av dagen. 

God belysning gir ikke bare bedre arbeidsmiljø, det gir også lavere belysningskostnader.

Fremtidens belysning gir flere fordeler

De aller fleste vil raskt oppleve både besparelse og økt komfort ved å bytte til LED-armaturer. LED-belysning bruker opptil 90% mindre energi enn tradisjonell belysning, og gir deg varmt og klart lys. 

I tillegg har selve armaturen lang varighet – og mange norske bedrifter har gamle, utdaterte varianter, med komponenter som ikke gir optimal lysstyrke om du bytter til LED. 

Som en bonus vil du også få produktgaranti med ny armatur. Og som vi alle vet, er det mindre vedlikehold på nye armaturer. Nedbetalingstiden er som regel også relativt lav, og i de fleste tilfeller på under tre år. 

Flere norske bedrifter må nå ta stilling til belysningen på sine arbeidsplasser.

Alle bedrifter må modernisere belysningen

Det anslås at flere millioner armaturer må byttes ut i løpet av de neste årene. Dette vil fjerne store mengder kvikksølv fra sirkulasjon og redusere energibehovet betydelig.

Men en så omfattende oppgave kan også ha miljømessige konsekvenser, som økt transport, mye emballasje og en stor økning i elektronisk avfall. Derfor er det spesielt viktig at de større bedriftene tar ansvar for å etablere gode rutiner for avfallshåndtering. 

Hos Minel har vi etablerte rutiner for å ta oss av brukt materiell, med korrekt avfallshåndtering – for miljøet. Ta kontakt med oss i dag om du ønsker en vurdering av ditt bygg, eller sjekk kostnadsbesparelsen i vår RoHS-kalkulator.  

Relaterte artikler