Det elektriske anlegget er det bankende hjertet i et moderne næringsbygg. Enten bygget er nytt eller gammelt, er det de elektriske installasjonene som legger føringen for hvordan du kan drifte bygget videre. Med et moderne anlegg åpnes flere muligheter for fremtiden, og det er viktig å tilrettelegge for dette allerede under prosjektering.

I Minel har vi mange dyktige prosjektledere med bred prosjekterfaring. Vi kan hjelpe deg med alle dine behov knyttet til prosjektering av det elektriske, i tett samråd med de andre nøkkelpersonene i byggprosjektet. 

En god prosjekteringsfase er avgjørende for vellykkede prosjekter.

Installasjoner som øker byggets levetid 

Nye bygg har høyere krav til funksjonalitet, bærekraft og styringssystemer. Med en kvalifisert rådgiver kan du fra start investere i de riktige løsningene for ditt bygg, som på sikt vil gi både energieffektivitet og kostnadsbesparelser. Disse installasjonene bør utføres så tidlig som mulig, og derfor er det avgjørende at riktig person rådgir deg i prosessen. 

Våre prosjektledere vil bistå med:

  • Forslag til integrering av systemer
  • Forslag til fornybare energikilder
  • Planlegging og utførelse
  • Prosjektledelse innen elektroinstallasjonene
  • Tele- og datainstallasjoner
  • Tilgangs- og sikkerhetssystemer
  • Tegninger, dokumentasjon og utførelse i henhold til tekniske krav
  • Styringssystemer
  • Svak- og sterkstrøm

I elektrobransjen skjer innovasjonen raskt, og det er viktig å holde seg oppdatert på utviklingen. Ved å velge blant annet styringssystemer eller løsninger som gir energibesparelser, vil også bygget leve lenger – med færre moderniseringsbehov. 

Moderne styringssystemer gir en enklere hverdag

El-installasjoner i nybygg må være skalerbare. I et fag som endrer seg raskt må det være enkelt å utvide og oppgradere systemet uten store om bygginger. Spesielt viktig er dette med tanke på fremtidige behov – og vi ser allerede nå at dette er en stor del av anbudsbeskrivelsene. 

Her er styringssystemer avgjørende. Blant annet kan KNX-styringssystemer gi deg frihet til å installere løsninger og komponenter fra ulike produsenter, som alle kan administreres fra samme sted. 

Slike installasjoner gjør også hverdagen til de ansatte mer forutsigbar. Med gode løsninger i bunn kan de stole på at sikkerheten er ivaretatt, samtidig som de hverdagslige behovene – som klimastyring og belysning – følger livet på arbeidsplassen. I dag skal belysning, varme og andre el-installasjoner følge mønsteret til de ansatte, ikke motsatt. 

I store bygg er KNX-anlegget avgjørende for kostnadsbesparelser. Her er Eidsiva-bygget i Hamar, med toppmoderne KNX-anlegg - ferdigstilt med elektriske installasjoner fra Minel.

Løsninger for fremtiden

Med riktig prosjektleder skal også du som kunde ha innsikt i både planleggingen og administreringen av prosjektet. Det får du hos Minel – vi gir deg et fast kontaktpunkt, som holder i prosjektet og minimerer tiden du selv må bruke på oppfølging. 

Vi har fagsterke prosjektledere som holder seg oppdatert på utviklingen i bransjen, med erfaringen som trengs for å gjennomføre både store og mindre prosjekter. Hos Minel er vi også opptatt av at bygningen skal holdes ved like etter ferdigstilling, og her kan vi bistå med rammeavtaler og internkontroll ved behov. 

Ta kontakt med oss for å få en vurdering av ditt neste prosjekt. Vi stiller gjerne til et uforpliktende møte.  

Relaterte artikler