Hva er termografering?

Termografering er en viktig del av inspeksjonsprosessen i både næring- og landbruksbygg. Ved termografering bruker vi et infrarødt kamera for å måle og registrere infrarød stråling fra objekter og omgivelser. 

På denne måten kan vi oppdage unormal varmeutvikling, som kan være en indikasjon på feil, overbelastning eller andre problemer i det elektriske systemet. Slik bidrar termografering til å øke sikkerheten og redusere risikoen for uønskede hendelser. I tillegg kan regelmessig oppfølgning med el-kontroll og termografering gi rabatt på forsikring. 

Les mer om hvordan termografi gir økt trygghet.

Andre fordeler med termografering

1. Oppdag potensielle problemer tidlig

Termografering tillater tidlig oppdagelse av potensielle problemer – før de forårsaker alvorlige skader eller driftsstans. Dette bidrar til å forhindre kostbare reparasjoner og driftsavbrudd.

2. Økt sikkerhet

Termografering øker sikkerheten ved å identifisere skjulte farer og potensielle brannkilder, noe som bidrar til å beskytte ansatte og eiendommer.

3. Rabatt på forsikring

Termografi bidrar til økt sikkerhet både for eier av anlegget og for forsikringsselskapene. Ved regelmessig oppfølging av det elektriske anlegget med termografi, gir mange forsikringsselskaper rabatt.

4. Forebyggende vedlikehold

Med termografering legges det til rette for forebyggende vedlikehold i de elektriske systemene. Dette bidrar til å minimere nedetid og kostnader knyttet til uventede reparasjoner eller erstatning av utstyr.

Termografering øker sikkerheten i bygget ved å avdekke skjulte farer og potensielle brannkilder. Gjennom muligheten for forebyggende vedlikhold, bidrar dette til optimal driftseffektivitet og redusert nedetid i det elektriske anlegget.

Termografi for landbruk

Et velfungerende og pålitelig el-anlegg er viktig for å sikre god dyrevelferd, samtidig som det kan ha stor betydning for forsikringsdekningen. I landbruket brukes termografi til å inspisere og overvåke elektriske anlegg, som for eksempel gårdsbygninger, lagerbygninger og utendørs installasjoner. 

Med termografi kan man effektivt overvåke og opprettholde sikkerheten i de elektriske anleggene, og samtidig bidra til å redusere risikoen for ulykker og skader.

Solid erfaring og ekspertise

Elektrikerene i Minel har lang erfaring med termografering. Vi benytter avanserte termografiske kameraer og analyseverktøy for å sikre nøyaktige og pålitelige resultater. Målet vårt er å presentere omfattende rapporter som gir innsikt i dine elektriske systemers tilstand.

Vi forstår at hvert anlegg er unikt. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger som passer dine spesifikke behov og budsjetter. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!