Norske næringsbygg blir stadig mer teknologisk avanserte. I dag er alt fra sikkerhetssystemer til varmen mulig å styre fra et sentralt system, som gjør det enklere å holde oversikt over kostnader og energiforbruk. Spesielt i nye bygg er det viktig å levere løsninger som er bærekraftige – uten at de løpende kostnadene blir for høye. 

Nettopp her kommer et KNX-system inn. Installert riktig er det en uunnværlig ressurs for å oppnå effektivitet, energibesparelse, kostnadsreduksjon og økt sikkerhet. 

Hva er KNX? 

KNX står for Konnex, som er en global standard for bygningsautomasjon til bolig og næringsbygg. Kort forklart handler det om at du får en sentralisert styringsløsning, der du kan administrere de elektriske systemene - fra varme og belysning til sikkerhetssystemer. 

Standarden kom på starten av 90-tallet, og er fremdeles et av de viktigste styringssystemene for moderne bygg. Tanken er å la ulike enheter og systemer kommunisere sømløst fra ett system, så du enkelt kan administrere de ulike delene fra ett sted.  

Med KNX-styringssystemer kan enheter fra forskjellige produsenter fungere sammen innenfor KNX-standarden. Det gir deg også mer fleksibilitet når det kommer til valg av leverandører, og lar deg tilpasse bygget etter ditt behov.   

Nye styringssystemer lar deg justere alt fra belysning til oppvarming gjennom automatiske prosesser - kostnadsbesparende og miljøvennlig.

KNX lar næringsbygg være skalerbare

Det spiller ingen rolle om du har et lite smarthjem, et stort næringsbygg eller et kontorbygg: KNX-systemer kan tilpasses etter alle størrelser og behov. Start i det små med en viktig el-installasjon, og utvid den etter behov. 

Fremtidens næringsbygg trenger avanserte elektroinstallasjoner for å fungere optimalt. El-installasjonene blir stadig mer intelligente, og dermed må de elektriske systemene i bygningene våre være pålitelige, skalerbare og i stand til å håndtere mange ulike enheter og systemer samtidig. 

Det åpner for at du kan introdusere nye systemer når de kommer, uten å måtte gjøre store endringer på det sentrale systemet. KNX er laget for å enkelt kunne ekspandere det sentrale systemet, slik at du alltid kan holde bygningen oppdatert.  

En ny verden for strømsparing 

Spesielt i eldre bygg er det vanskelig å oppnå strømbesparelser. Ofte skyldes det at de strømbesparende tiltakene må gjøres manuelt, noe man sjelden har tid til. Samtidig har man gjerne eldre systemer, som ikke er like fleksible. 

Med et KNX-styringssystem kan du oppnå store kostnadsbesparelser i hverdagen. Du kan eksempelvis slå av belysningen i rom man ikke oppholder seg i, eller senke temperaturen når arbeidsdagen er over. Det samme gjelder for utebelysning, aircondition eller sikkerhetssystemer. Samtidig kan du tilpasse systemene basert på blant annet lysmengde, bevegelsesfølere og når mennesker er i bygget. Denne fører til betydelige kostnadsbesparelser på lang sikt, og har i tillegg lang levetid. 

Dersom det er behov for modernisering, kan vi i Minel hjelpe deg å kartlegge behovene dine. Våre elektrikere har lang erfaring med KNX-styringssystemer, og vet hvor viktig det er for å få bygget til å fungere som det skal.

Kjøpesentre eller butikker er godt egnet for KNX-systemer.

En tryggere arbeidshverdag

Alle næringsbygg bør ha gode sikkerhetsløsninger. For eldre bygg handler dette om modernisering – i nye bygg ivaretas dette gjerne fra prosjekteringsfasen, for å sikre at bygningen har alle moderne fasiliteter. For nye bygg gjelder dette: 

  • Tilgangskontroll
  • Alarmsystemer
  • Videoovervåking 
  • Brannalarmer 
  • Sikkerhetssystemer

Alle systemene kan integreres i KNX, og vil da fungere sammen. Det gjør bygningen desto tryggere, ikke minst fordi du i mange tilfeller også kan fjernstyre dem. Eksempelvis kan du sende varslinger til utvalgte personer, eller låse dører fra en app på telefonen eller byggets sentrale system. 

Ikke minst lar det deg overvåke eiendommen din når du ikke selv er til stede. Mange bedriftseiere synes det er betryggende å ha tilgang til video- og sikkerhetssystemer når de ikke er på plass, nettopp fordi de kan varsle vakter eller politi dersom noe skulle skje. Samtidig kan du enkelt justere systemene ved behov, for eksempel når det er ferieperioder. 

Uansett behov, er det viktig å gjøre tilpasningene som gjør bygget ditt mer levedyktig. Med KNX-styringssystem gjør du bygget ditt både smart og bærekraftig – og på sikt vil du også oppleve en kostnadsreduksjon. Vi i Minel hjelper deg gjerne på veien, slik at du får et system som passer din hverdag. 

Ta kontakt om du øns ker at vi skal se på et prosjekt hos deg.

Relaterte artikler