Fremtidens nye bygg møter høyere krav. Ikke minst når det kommer til bærekraft. Det er virkelig ivaretatt ved Ydalirtunet bofellesskap – her finner du en rekke moderne, funksjonelle og fremtidsrettede omsorgsboliger, der grønne løsninger står i sentrum.

Ydalirtunet består av moderne omsorgsboliger med moderne fasiliteter. Bilde fra Elverum kommune.

Solceller reduserer strømkostnadene

Ydalirtunet bofellesskap åpnet dørene våren 2024. Bygget rommer 12 leiligheter, 4 av dem i plan 2 – og det er også en tilknyttet en personalbase i første etasje. Det følger også alle krav som stilles til universell utforming i nye bygg. Blant fasilitetene finner man belysning med lysstyring i fellesområder, elbilladere og ikke minst, solceller på taket. Minel har stått for de elektriske installasjonene, og ifølge prosjektleder Henriette A. Sirevaag har det vært et vellykket og lærerikt prosjekt. 

– Det har vært fokus på miljøvennlige valg siden start, og ikke minst at det skal være positivt med tanke på fremtidig strømforbruk. Her kommer solceller inn – det var en del av prosjektbeskrivelsen, nettopp fordi de ønsket å produsere egen strøm, og redusere kostnadene i fremtiden, sier hun. 

Entreprenøren for prosjektet er Nordnorsk Bygg, og prosjektleder Torstein Simonsen mener samarbeidet fungerte svært godt.

– Den ekspertisen og rådgivingen dere har gitt underveis har vært veldig godt for oss som skal bygge. Alt fra planlegging for gjennomføring til samarbeid med å få alt koordinert – vi har hjulpet hverandre med løft av utstyr på plassen, sier han.

Korrekt plassering gir optimal effekt av solcellene

Når det kommer til solceller, har plassering alt å si. Vår prosjekteringsansvarlig for solceller benytter seg av et eget simulerings- og beregningsprogram, som bidrar til å finne beste løsning for plassering av anlegget. Verktøyet gir ut rapporter og tegninger til elektrikerne som skal montere anlegget.

Omsorgsboligen har flere solcellepanel på taket, som vil gi store besparelser på sikt.  

Hos Ydalirtunet bofellesskap hadde de flate tak, og det var dermed godt egnet for plassering av solcellepanel. Per i dag har de cirka 100 panel installert, samt et fellesanlegg som drifter dem. Kundens ønske er å bli selvforsynt med strøm – og det vil de på sikt lykkes med, takket være god plassering for maksimal effektutnyttelse. 

Solcelleinstallasjonen rommer følgende:

  • Vest / østvendt takmontert solcelleanlegg
  • 40.18kWp str på hele anlegget
  • 98 stk panel – Futura Sun 
  • 1 stk inverter – Growatt

Prosjektleder Tor Veflingsstad hos Elverum kommune er full av lovord om samarbeidet: 

– Prosessen med prosjektering og montering har vært smidig og uproblematisk. Vi har lite erfaring med strømbesparelsen enda, da anlegget kun har vært i drift noen få måneder, sier han.

– Miljøvennlige løsninger er kommet for å bli

Ydalirtunet bofellesskap ligger i Elverum, en kommune som har et sterkt fokus på bærekraft og grønne valg. Ydalirtunet bofellesskap er nok et eksempel på hvor viktig det har blitt å vektlegge miljø og bærekraft – det vil bære frukter i lang tid. 

– Kunden er svært fornøyd med leveransen, og spesielt resultatene på solcellepanelene per dags dato. Gjennom sommersesongen kan de spare strøm til vinteren, og dermed bli selvforsynt i perioder da strømprisene er høyere. Det har alt å si for dem, og jeg vil tro de vil få store besparelser, som er viktig for kommunale bygg, sier Henriette. 

Prosjektleder Henriette A. Sirevaag tror grønne løsninger vil bli vanligere å se i nye boliger.

Relaterte artikler