Minel Land Elektriske og Minel Innlandet Elektro fusjonerer

Dokka, 02.05.2019

Minel Land Elektriske AS og Minel Innlandet Elektro AS fusjonerer med virkning fra 1. mai 2019. Navnet Minel Land Elektriske videreføres. Selskapet har hovedkontor på Dokka, og avdelingskontor på Lena.

Minel Land Elektriske leverer og installerer elektrotekniske anlegg for vei, tunnel og gatebelysning, i tillegg til tradisjonell elektroinstallasjon for privat- og bedriftsmarkedet. Minel Innlandet Elektro jobber primært med lys- og elektroinstallasjoner rettet mot anleggsmarkedet innenfor samferdsel. Fusjonen er et ledd i Minel Land Elektriske sin strategi om å styrke satsingen innenfor dette segmentet. Økt kapasitet styrker selskapets muligheter til å ta på seg større prosjekter

Minel Land Elektriske har nettopp fått elektrojobben på det nye veiprosjektet mellom Løten og Elverum, samt driften av anlegget i 20 år. Denne jobben er et resultat av samarbeidet mellom de to selskapene allerede før fusjonen.

Satsingen vil kreve økt bemanning, og Minel Land Elektriske vil om kort tid søke etter flere kvalifiserte elektrikere/ anleggselektrikere/ energimontører.

Kontaktpersoner for Minel Land Elektriske AS:

Tore Maka
Daglig leder
Tlf: 911 01 177 

Arve Lindberg
Prosjektleder samferdsel (tidl. Daglig leder Minel Innlandet Elektro)
Tlf: 971 48 770