Næringsbygg favner over mange bransjer, og skal fylle flere ulike behov. Belysning og ventilasjon er eksempelvis ekstremt viktig for å sikre at de ansatte trives på jobb – ikke bare er det godt for arbeidsmiljøet, men det kan også gi økt konsentrasjon. 

Vi vet hva som trengs for å skape de beste løsningene. Vår mangeårige erfaring gjør at vi føler oss svært trygge på at vi er det riktige valget når du skal ha hjelp med det elektriske i et næringsbygg. 

Uansett hvilket bygg du trenger el-installasjoner for, kan vi bistå med god rådgivning.

Smarte kontorløsninger gir bedre trivsel hos de ansatte

Kontorbygg vil ofte oppleve behov for modernisering allerede tidlig i sin levetid. Selv i helt nye bygg er forholdene sjelden lagt til rette for en god arbeidsdag. Heldigvis finnes det mange løsninger man kan ta i bruk for å få økt produktivitet, bedre trivsel og redusert sykefravær. 

Vi i Minel vet at gode løsninger i kontorlandskapet kommer både de ansatte og bedriften til gode. Et viktig grep for å holde både produktivitet og trivsel oppe er å sørge for at kontoret har hensiktsmessig belysning. De fleste av oss har møtt på dårlig tilpasset belysning i løpet av tiden vår på skole eller i arbeidslivet. De som har opplevd å arbeide i et slikt miljø vet også at dette kan føre til både tretthet og hodepine, som vil gå utover arbeidskapasiteten. 

I Minel har vi lang erfaring med å skreddersy belysningsløsninger i kontorbygg. 

I kontorbygg skal belysningen gi både lun stemning og godt arbeidslys. Den balansegangen er våre elektrikere godt trent i.

Investering i sikkerhet er en investering i de ansatte

En annen faktor er at dine ansatte opplever arbeidsplassen som trygg. Uansett om din bedrift holder til i et større bygg med flere selskaper, eller i et mindre lokale, er det behov for installasjoner som ivaretar tryggheten til både ansatte og inventar. 

Vi i Minel har installert flerfoldige sikkerhetssystemer tilpasset kontorer over flere år. Sammen finner vi løsningene som passer for ditt kontorbygg, enten det dreier seg om ulike alarmsystemer, brannvarsling, adgangskontroll eller diverse lysmarkering. 

Fleksibilitet på kontoret er til alles beste

Det er en økende trend at flere og flere kontorer ikke praktiserer faste plasser for de ansatte. Dette gjøres gjerne i bedrifter som opererer med hjemmekontor, eller i bedrifter der de ansatte ofte arbeider utenfor kontoret. Om dette er en beskrivelse som passer din bedrift kan fleksible arbeidsstasjoner være en god løsning for dere. 

Disse arbeidsstasjonene vil trenge tilstrekkelig med strøm- og tilkoblingsmuligheter, og vi kan selvfølgelig sørge for det. Vi vet at ingen liker kabelrot, og kan derfor installere alt fra «pop-up»-søyler til trådløse tilkoblingspunkter. 

En annen løsning er å installere adgangsløsninger som tillater de ansatte å selv låse seg inn i bygget. Moderne adgangsløsninger er både trygge og brukervennlige, samtidig som de kan registrere dato, tid og hvem som har låst seg inn. Her finnes det selvfølgelig begrensninger med tanke på personvern, derfor rådgir vi deg gjerne i forkant av installasjon. 

Sikkerhetssystemer gir trygghet og ro - både for deg og dine ansatte.

Riktige el-installasjoner i butikk kan bety forskjellen på salg og ikke-salg

I handelsbransjen er man avhengig av å skape en god helhet. Konkurransen om kundene er stor. Vel så viktig er de ansattes trivsel, og her vil selvsagt også god belysning og overholdelse av HMS-regler være viktig. 

Vi vet at kampen om kundens gunst er en evig kamp om å levere de beste tjenestene, produktene og servicen. Et moderne og velutviklet butikklokale kan skape en atmosfære som de ansatte trives i, og som kundene ønsker å komme tilbake til. Gjennom tett samarbeid med våre kunder kan vi skape løsningene som passer profilen til din butikk, og som gjør at både de ansatte og kundene trives. 

Bruk belysningen til din fordel

Ønsker du å sette din butikk eller dine produkter i et godt lys er du avhengig av å ha en tydelig plan for belysning. Det gir såkalt effektbelysning, som man ikke kan undervurdere effekten av i butikksammenheng. 

Vi vet at øynene våre ofte leter frem til området som er best belyst når vi kommer inn i et rom. Slik er det også når vi kommer inn i butikker. 

Belysning på kjøpesenter og butikk er noe av det viktigste for å få kundene kjøpsklare.

La Minel stå for sikkerheten

Som butikkeier trenger du selvfølgelig mer enn bare riktig belysning for å skape et godt helhetsinntrykk av butikken. At butikken også har godt innarbeidede rutiner og moderne sikkerhetssystemer er viktig for at både de ansatte og kunden skal oppleve butikken som trygg og innbydende. 

Vi i Minel er godt kjent med sikkerhetssystemer. Hos oss kan vi bistå med alt fra adgangskontroll og alarmsystemer, til styringssystemer og brannvarsling. Gjennom å komme på befaring kan vi sammen gå gjennom og kartlegge hvilke behov som finnes i din butikk, samt legge frem forslag til hvordan disse best kan løses. 

Gjennom internkontroll og vedlikeholdsavtale er du trygg på leveransen

Vi tilbyr selvfølgelig også internkontroll og vedlikehold til butikker. Våre serviceavtaler gjør at du slipper køen om noe skjer, og du forholder deg alltid til samme kontaktpunkt.

For internkontroll vil våre elektrikere gjøre jevnlige befaringer, og vi tester tilstanden på hele det elektriske anlegget. I forbindelse med dette vil vi også komme med forslag til eventuelle utbedringer som bør gjøres. Husk at du som bedriftseier er forpliktet til å gjennomføre internkontroll av det elektriske anlegget. 

Med en god serviceavtale er du alltid trygg på at dine behov er ivaretatt - enten du eier et kjøpesenter, en butikk eller et lagerhus.

Omsorgsbygg 

Minel jobber ikke bare innenfor kontor- og handelsbransjen, vi jobber også med mange forskjellige omsorgsbygg. Selv om disse segmentene har mange ulikheter er det likevel et svært viktig moment de har til felles – de som benytter seg av byggene skal trives i dem! 

Da må vi elektrikere bruke vår kompetanse for å sørge for best mulige forhold for de som skal benytte byggene. Et eksempel på dette er at man i institusjoner og boliger for eldre bør ha oppsett for å styre lysforholdene individuelt. Dette fordi alder og ønsket lys vil være forskjellig fra pasient til pasient. Derfor vil løsninger som lysstyring og dimmere ofte være essensielle verktøy for å gi både ansatte og pasienter nødvendig fleksibilitet i hverdagen. 

Lavere strømforbruk – samme komfortnivå 

I omsorgsbygg, som de fleste andre typer bygg, vil man ha perioder med større energiforbruk. 

Heldigvis kan vi i Minel installere moderne styringssystemer som vil redusere strømforbruket, uten at det går på bekostning av trivselen til hverken brukere eller ansatte. Et eksempel på dette vil være at lysene styres til å skru seg av i rom som ikke benyttes, eller at varmen senkes i fellesrom på nattestid. 

Pasientenes trygghet og komfort er viktig på et sykehus, og belysning utgjør en stor rolle her. 

Klare krav til sikkerhet

I samtlige typer omsorgsbygg vil man finne klare krav til sikkerhet. Dette sammenfaller naturligvis med behovet for at både ansatte og brukere skal føle seg så trygge som overhodet mulig. 

I helse- og omsorgssektoren har man ofte videoovervåkning av inn- og utganger, som gir en oversikt over hvem som går ut og inn av bygget. På denne måten kan man også trygge de som benytter bygget. 

Minel kan selvfølgelig også bidra med adgangskontroll, varslingssystem og andre systemer som sørger for større trygghet. Vi kjenner kravene i sektoren, og ønsker å samarbeide aktivt med de som skal benytte bygget for å finne de beste løsningene som gir trygghet over lang tid. Vi stiller mer enn gjerne på befaring for å bli bedre kjent med bygget, slik at vi kan anbefale skreddersydde tiltak.

Trenger du hjelp med næringsbygg eller omsorgsbolig? I Minel har vi både erfaringen og kompetansen som trengs. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!