En serviceavtale vil alltid variere i omfang, avhengig av hva slags behov din bedrift måtte ha. Selv om serviceavtaler stort sett omfatter internkontroll, service på brann- og nødlysanlegg, samt termografering, er det samtidig mange som ønsker å ha en avtale som også dekker mer akutte serviceoppdrag og løpende service. 

Vedlikehold av de elektriske installasjonene i et bedriftsbygg er blant de viktigste delene av en serviceavtale.

I en slik serviceavtale vil det da være faste rater for evt. vedlikehold, utvidelser og ombygginger. Dette gir forutsigbarhet for byggets eier.  

Når du inngår en serviceavtale eller rammeavtale med Minel vil vi alltid samarbeide tett med din bedrift, for å opprette en avtale som dekker alt dere måtte ha av behov. 

Trenger du en serviceavtale?

Våre elektrikere kjenner markedet i nærmiljøet best. Hos Minel får du tett og god oppfølging, og rådgivning som gjør deg rustet for fremtiden.

Hva innebærer en serviceavtale for elektro? 

Når du inngår en serviceavtale for elektro, vil din bedrift få flere fordeler. Ved at du får en fast kontaktperson vil alle leddene i prosessen bli enklere, rett og slett fordi din kontaktperson har god kjennskap til ditt bygg. Etter inngått serviceavtale vil din bedrift alltid bli prioritert, i tillegg til at du vil få løpende oppdateringer fra din kontaktperson. Det gjelder også dersom din bedrift har behov for en landsdekkende serviceavtale . 

Har du for eksempel et kontor på Vinstra, men trenger service på et lager på Gjøvik, vil din kontaktperson koordinere ressursene. Samtidig vil kontaktpersonen også ta på seg alt av kommunikasjon med eventuelt eksterne partnere som er involvert i prosjektet. Slik kan du være sikker på at prosjektet flyter godt – både selve arbeidet og i fakturering. 

Uansett hva behovet ditt er, kan våre elektrikere hjelpe deg med installasjonene.

Vår kompetanse sørger for at du kan være tryggere på arbeidsplassen

Når vi inngår serviceavtaler, tar vi samtidig på oss et ansvar for å bli godt kjent med din bedrift og dine bygg. Vi mener at det er en forutsetning for å yte best mulig service. Din kontaktperson vil ha jevnlig kommunikasjon med deg, slik at du alltid er oppdatert på kommende arbeid. Samtidig får du mulighet til å bringe opp behov for utbedring og annen service.

Et ledd av dette er også internkontroll. Det er alle bedrifter pålagt å gjennomføre, uavhengig av størrelse. Dette inkluderer kontroll av ditt elektriske anlegg. Internkontroll vil inngå i din serviceavtale, slik at du alltid kan være sikker på at dine elektriske anlegg fungerer slik de skal.

Når vi gjennomfører internkontroll sørger vi for at alt av el-anlegg oppfyller krav og standarder, samtidig som vi anbefaler eventuelle utbedringer og utsteder alt av nødvendig dokumentasjon.

Serviceavtaler gir forutsigbarhet

Ikke bare bidrar serviceavtaler til at det blir lettere for din bedrift å få utført service. Det bidrar også til at du får mer forutsigbare utgifter. Uavhengig av om vi gjennomfører service eller internkontroll vil vi foreslå utbedringer og estimere kostnadene som vil påløpe. Slik blir det enklere for deg å budsjettere fremtidige behov innenfor elektro. 

Ved gjennomføring av internkontroll vil du få en avviksrapport. Eventuelle avvik som dokumenteres i en avviksrapport er du forpliktet til å utbedre. Heldigvis vil vi kunne liste opp alvorlighetsgrad på avvikene, priser for utskifting, i tillegg til en prioritert liste over utbedringer. 

Du må kunne stole på at din elektriker gir deg de beste rådene. Våre elektrikere kjenner lokalmarkedet, og forstår dine behov.

Minel – din totalleverandør 

Minel er totalleverandør på alt av elektro, og derfor kan du alltid være trygg på at vi har kompetansen som din bedrift trenger! Vi jobber innenfor alt av næringsbygg, butikker og kontorer, privatboliger, offentlige bygg, skoler og institusjoner, som gir oss et bredt erfaringsgrunnlag. 

Hos oss i Minel møter du fagarbeidere med bred kompetanse som er dedikert til sitt yrke. På alt fra små til store oppdrag går vi inn med mål om at vi skal bruke vår fagkunnskap til å sørge for et best mulig sluttresultat. 

Med Minel får du en elektriker som både har ønsket om og kompetansen til å følge et bygg i hele dets levetid. Vi kan bidra med alt fra installasjon på nybygg, til drift og rehabilitering.