– Ingenting er viktigere enn fornøyde kunder 

Hos Minel Elektriker’n på Toten har de først og fremst fokus på to ting: Fornøyde kunder, og høy servicegrad. Det genererer flere oppdrag, mener daglig leder Per Ivar Olerud.

– Vi har vært en del av Minel-familien i seks år, og før det var vi en del av Elnett Øst (Minel skiftet navn fra Elnett Øst til Minel i 2018). Det gir oss en gjenkjennelseseffekt – det har mye å si, spesielt i mindre lokalområder der det er stor kamp om kundene, sier daglig leder Per Ivar Olerud.

Minel Elektriker’n har vært en stabil bedrift i lokalmiljøet siden sin oppstart for 36 år siden, da under navnet Elektriker’n. Per i dag er de 11 ansatte, og jobber primært i servicenisjen og i privatmarkedet. Her har de faste kunder på småbedrifter, og rammeavtaler med kommunen. I tillegg leverer de jobber for hus, hytter, påbygg og landbruk, der blant annet varmepumper og el-kontroll har vært store deler av leveransen. 

Ved å fokusere på at sluttkunden får gode leveranser skaper Minel Elektriker'n gjentagende oppdrag og nye kunder. 

Høy servicegrad er avgjørende for suksess

Olerud forteller at bedriften hele tiden har fokus på høy servicegrad. Som daglig leder er han ofte ute hos kundene, og innstillingen hos de ansatte er lik: Ringer en servicekunde, skal de få rask respons. 

– Fokus på fornøyde kunder og salg er utrolig viktig fremover. Vi er heldige som er en liten avdeling på 11-12 personer. 2024 kan bli et utfordrende år med mye bevegelse – derfor er det veldig viktig å ha fokus på tidsbruk, smart bruk av utstyr og ikke minst å bruke riktig person til jobben. Ingenting er viktigere enn fornøyde kunder, og vi skaper mange nye jobber når vi har levert et godt sluttresultat, sier han. 

Og gode jobber har det blitt mange av gjennom årene. Blant annet er det levert flere prosjekter sammen med Byggservice Innlandet. Enten kundene er i service- eller privatsegmentet, mener Olerud det viktigste er å levere jobber av høy kvalitet. 

– De fleste bedrifter er helt avhengige av godt skussmål lokalt – vi er intet unntak. Vi har flinke medarbeidere som hele tiden leverer godt, og det prøver vi å fortelle de ansatte ofte. Det er ikke mer som skal til for å føle seg sett og verdsatt, og gode tilbakemeldinger internt gjør det enklere å skape stunts som gir flere jobber. Hver jobb er med på å trygge 2024.

– Vi må bli flinkere til å være stolte av bransjen vår 

Hos Minel Elektriker’n finner du fagsterke elektrikere, som hele tiden leverer gode jobber. De scorer høyt både på servicegrad og hurtighet i kundeundersøkelsene, og har også lavt sykefravær. Minel fikk også Great Place to Work-sertifisering i slutten av 2023.  

Olerud mener det gode arbeidsmiljøet, kombinert med fagstyrke og salgsteft, er avgjørende for å skape gode resultater. 

– Evnen til å skape salg er viktig, og bør være en del av utdanningen også for elektrikerne. Vi må bli flinkere til å være stolte av bransjen vår. Det innebærer å markedsføre oss selv, og holde kontakten med kundene. Har du ti kunder? Da har du et godt grunnlag for å skape egne jobber. Det tror jeg vil bli viktig også i fremtiden, sier Olerud.

Lærlinger er fremtiden

For å sikre gode jobber, er man helt nødt til å ha de beste folkene. Lærlingene er unge når de begynner hos oss, og det er vår oppgave som arbeidsgiver å lære de god arbeidskultur, gode rutiner og kundekommunikasjon. Olerud mener lærlinger er avgjørende for å drive faget videre, og sitter selv i prøvenemnda og er aktiv bidragsyter i Styringssenteret Innlandet. Han har godt innblikk i stadiene fra de begynner på skolen, og til de søker lærlingplass.

– Jeg mener skolen bør ha salg høyt på listen. Da tenker jeg på alt fra normal folkeskikk, hvordan man oppfører seg, til hva man bør se etter ute hos kunden. Som fagperson ser vi ofte behov som kunden selv ikke har tenkt på. Da kan vi få et mersalg, og kunden blir fornøyd fordi vi kom med en god faglig anbefaling. 

Vi må ha fokus på å være blide og hyggelige, hilse på kundene våre både når vi kommer og går, samtidig som vi leverer et ferdig produkt av høy kvalitet. Vi skal være både folkelige og fagsterke. 

Han mener håndverksbransjen har mye å hente på å være mer disponible. I et marked der behovene stadig endres, er det viktig å være på tilbudssiden og utvikle seg i takt med tiden. 

– Håndverksbransjen vil bestå, selv gjennom vanskelige tider. Det er alltid et marked for oss. Men vi som bransje må bli mer bevisst på tids- og materialbruk, og kanskje også være mer tilgjengelige enn vi var vant til tidligere. 

Vil du jobbe hos Minel?

Vi er alltid på leting etter flinke folk! Se hvilke stillinger vi har ledige.