Næringsbygg står for mye av strømforbruket i Norge. Nettopp derfor er det viktig å undersøke hvilke energikilder som kan utnyttes – ikke bare er det godt for miljøet, men ved å bruke bærekraftige løsninger får du også lavere strømregning. 

En av dem er solceller. For næringsbygg er dette ekstra relevant, med store flater som er perfekt egnet for montering av solcelleanlegg. Her kan du spare mye penger i strømkostnader, samtidig som bygget ditt produserer bærekraftig energi. Bygget kan bli selvforsynt med energi – som igjen sikrer miljøvennlig drift.

Hvorfor solenergi?

Solenergi er blant naturressursene som utnyttes minst i Norge. Fremdeles snakker mange om vind- og vannenergi, som fortsatt er de største energikildene. Per i dag produserer solkraft kun 0,225 TWh i Norge, men skal vi tro Energikommisjonen bør vi forberede oss på at dette vil øke drastisk.  

Her legges solceller hos Minel Gjøvik.

Det er nemlig bedre forhold for solenergi i Norge enn mange tror. Meteorologisk institutt jobber nå sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å kartlegge våre solressurser, og de melder at det er godt potensiale for utnyttelse av solenergi. Så hvor begynner man? 

Solceller er en investering i fremtiden

Et solcelleanlegg er forholdsvis enkelt å installere, og det kan gjøres både på nye og eksisterende bygg. Med andre ord kan selv bygninger med utdaterte løsninger få glede av strømbesparelsene.

Når du investerer i et solcelleanlegg, legger du til rette for langsiktige besparelser. Varierende strømpriser har gjort et innhugg i kostnadene for norske bedrifter, og det er viktig å se på løsninger som gir forutsigbarhet. Med solceller kan bedriften sørge for sitt eget strømforbruk, som gjør deg mindre sårbar for svingningene i strømprisene. 

Våre elektrikere har lang erfaring med installasjon av solceller. Det finnes også støtteordninger i kommunen, samt hos Enova, slik at du kan få dekket deler av installasjon.

Solceller gir store besparelser, både som privatperson og næringskunde.

Selg overskuddsstrømmen videre 

Produserer du mer strøm enn du bruker, kan du selge energien du har til overs videre til kraftselskapet ditt dersom du er plusskunde. Du kan også lagre energien med strømlagring på batteri, og bruke den ved en senere anledning. 

Da er du også forsynt med strøm i perioder der solcelleanlegget har en lavere produksjonsgrad. 

Bærekraft i sentrum 

Installerer du solceller på nærings- eller industribygg bidrar du stort til det grønne skiftet. Det stilles stadig strengere krav til energiløsninger både nasjonalt og i EU, og flere vil komme. Næringsbygg, nye som eldre, bør på sikt dekke mer av eget energiforbruk selv, og solceller er et egnet sted å starte. 

I tillegg vil en investering i solceller også sende et tydelig signal til bransjen, omgivelsene og egne ansatte om dine prioriteringer. Ved å investere i fornybare energikilder viser du at bærekraft er viktig for din bedrift.

Som bedrift har du også et ansvar for å være bevisst med tanke på eget energiforbruk. En investering i solceller sikrer bærekraftig drift, og ikke minst forutsigbarhet. Vi kan hjelpe deg med prosessen, og kommer gjerne på en uforpliktende befaring. Ta kontakt via skjemaet under. 

Relaterte artikler